Product added to basket

  • logo
  • 0 0

Duurzaamheid

Een verantwoorde interieurvormgeving

Bij Schulz Benelux blijven we ons continu inzetten om steeds meer producten met milieulabels op te nemen in onze bibliotheekinterieurs.

We weten maar al te goed hoe belangrijk dat is in de inrichting van de bibliotheken van morgen, en willen dan ook innovatieve en verantwoorde oplossingen bieden die naast onze klanten ook de planeet ten goede komen. Ons engagement voor duurzaamheid en een verantwoorde bibliotheekinrichting is een cruciaal aspect in onze bedrijfsethiek en onze visie op interieurvormgeving.

 

 

Duurzame materialen

 

Als trendsetters in de wereld van de bibliotheekinrichting is het aan ons om rekening te houden met de toekomstige generaties en het milieu. Duurzaamheid en verantwoorde keuzes zijn voor ons meer dan aandachtspunten in onze dagelijkse activiteiten. Het zijn ook cruciale aspecten in onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

We streven ernaar bibliotheken in te richten die het voorbeeld geven van hoe ruimtes aantrekkelijk en functioneel kunnen zijn, en tegelijk het milieu kunnen beschermen en respecteren. Onze producten en oplossingen werden zorgvuldig ontwikkeld, terwijl onze meubelelementen specifiek ontworpen zijn om duurzaam en tijdloos te zijn, zodat ze minder vaak vervangen moeten worden en er dus minder grondstoffen worden verwerkt.

We ontwerpen en produceren ons meubilair en onze interieuroplossingen met het grootste respect voor de natuur. Zo maken we vaak gebruik van recycleerbare materialen en steunen we initiatieven in het teken van een duurzaam bosbeheer. 

Ons meubilair wordt bovendien ontwikkeld om de tand des tijds te doorstaan. We stellen alles in het werk om onze producten onderhoudsvriendelijk te maken en ervoor te zorgen dat ze aan het einde van hun levensduur gerecycleerd kunnen worden. Zo helpen we de afvalberg te verkleinen en de consumptie te beperken. Een verantwoorde bibliotheekinrichting moet volgens ons niet alleen het milieu respecteren, maar ook op economisch vlak rendabel blijven op lange termijn.

 

 


Forest Stewardship Counsil of FSC
®

We leveren inspanningen om het aandeel duurzaam gewonnen hout in onze producten te vergroten, en zetten onze schouders onder een verantwoord bosbeheer. Onze multisite-controleketen is gecertificeerd en gedocumenteerd, waardoor we de garantie kunnen bieden dat ons hout afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen en andere gecontroleerde bronnen.


> FSC

 


EU Ecolabel

Onze collectie 60/30 Classic rekkensystemen draagt voortaan het EU Ecolabel. Zo maken we het onze klanten nog eenvoudiger om bewustere keuzes te maken. Wie kiest voor producten met het EU Ecolabel kan erop rekenen dat die keuze voldoet aan de strenge milieunormen opgelegd door de Europese wetgeving.


> EU Ecolabel

 


Möbelfakta

Onze Möbelfakta-certificering zet ons respect voor het milieu in de verf. Ontdek de voordelen van milieubewuste keuzes, zoals met onze Halland boekenwagen - Plus Design, om aan strenge milieu-, maatschappelijke en kwaliteitsvereisten te voldoen.


> Möbelfakta

 

 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN

Ook wij dragen ons steentje bij tot de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, door de meubel- en interieursector aan te sporen milieubewuste en maatschappelijk verantwoorde keuzes te maken, maar ook door een goede werkgever en een verantwoorde lokale partner te zijn, en door onze klanten te helpen om duurzamer te zijn.


> Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Het Global Compact-initiatief van de VN

Als lid van de Lammhults Design Group zetten we trots onze schouders onder het Global Compact-initiatief van de VN, dat tien principes naar voren schuift voor een duurzamere en meer verantwoorde wereld. Onder meer mensenrechten, de rechten van werknemers, het milieu en de strijd tegen corruptie komen aan bod.


> Het Global Compact-initiatief van de VN 

 

 

Onze vier voornaamste duurzaamheidsdoelstellingen

  • We zien erop toe dat onze waarden, onze maatschappelijke betrokkenheid en onze milieuprincipes erkend worden en geïmplementeerd worden in al onze dagelijkse activiteiten.
  • We zien erop toe dat in onze toeleveringsketen maatschappelijk verantwoorde en milieubewuste keuzes worden gemaakt.
  • We trekken het aandeel duurzaam gewonnen hout in onze producten op en zetten onze schouders onder duurzaam bosbeheer.
  • We streven naar een kleinere ecologische voetafdruk van onze producten en diensten.

Met deze vier duurzaamheidsdoelstellingen spelen we in op drie wereldwijde duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN. 

 

 

Gedragscode

 

Onze gedragscode is gestoeld op onze waarden, missie, bedrijfsdoelstellingen en de principes in het Global Compact-initiatief van de VN. De gedragscode schuift duidelijke richtlijnen naar voren voor al onze werknemers. We verwachten bovendien dat al onze leveranciers de geldende wetgeving naleven en voldoen aan de principes in het Global Compact-initiatief van de VN.

> Gedragscode voor werknemers

> Gedragscode voor toeleveranciers

 

 

 

 

 

Meer info

We maken deel uit van de Lammhults Design Group en beschikken over zeven vestigingen in Europa.

Download

Schulz Benelux bvba

Lammhults Design Group