Product added to basket

 • logo
 • 0 0

Het Global Compact-initiatief van de VN

Onze inspanningen in het kader van het Global Compact-initiatief van de VN

 

Als lid van de Lammhults Design Group zetten we trots onze schouders onder het Global Compact-initiatief van de VN, dat tien principes naar voren schuift voor een duurzamere en meer verantwoorde wereld. Onder meer mensenrechten, de rechten van werknemers, het milieu en de strijd tegen corruptie komen aan bod en vloeien voort uit:

We streven naar duurzame ontwikkeling, steunend op bedrijfsethiek, morele waarden en integriteit. Onze inspanningen ter zake zitten diep geworteld in onze bedrijfsvoering, ontwerpen en producten.

De tien principes

De tien Global Compact-principes van de Verenigde Naties, ondergebracht in verschillende categorieën:

Mensenrechten

 • Bedrijven dienen de internationaal aanvaarde mensenrechten te steunen en te respecteren; en
 • zich er steeds van te vergewissen dat zij niet medeplichtig zijn aan schending van mensenrechten.

Arbeid

 • Bedrijven dienen de vrijheid van vakvereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen te steunen;
 • zich inspannend voor de uitbanning van iedere vorm van verplichte en gedwongen arbeid;
 • de effectieve afschaffing van kinderarbeid;
 • en de uitbanning van discriminatie in arbeid en beroep.

Milieu

 • Bedrijven dienen voorzorg te betrachten bij hun benadering van milieu-uitdagingen;
 • initiatieven te ondernemen om een grotere verantwoordelijkheid voor het milieu te bevorderen;
 • en de ontwikkeling en de verspreiding van milieuvriendelijke technologieën te stimuleren.

De strijd tegen corruptie

 • Bedrijven dienen elke vorm van corruptie tegen te gaan, inclusief afpersing en omkoping.