Product added to basket

 • logo
 • 0 0

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN - webshop

De onderstaande algemene verkoopsvoorwaarden hebben betrekking op alle offertes, orders en leveringen van Schulz Benelux BV

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
– WEBSHOP

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw. In het geval van direct mail- of webshopcampagnes waarin wordt gesproken over bijzondere voorwaarden, zijn deze voorwaarden en bepalingen van toepassing op alle bestellingen die zijn geplaatst.

 

1. BETALINGSVOORWAARDEN

1A.
Openbaar bestuur: De betalingstermijnen zijn netto 30 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. U ontvangt een factuur, er is dus geen onlinebetaling vereist. In geval van laattijdige betaling zal SBNL - Schulz Benelux een standaardrente van 8% per maand of een deel daarvan aanrekenen.

1B.
Privé bedrijf: Wij vragen een vooruitbetaling en sturen u een pro-formafactuur. Uw bestelling wordt verwerkt zodra we de betaling hebben ontvangen.

Houd er rekening mee dat verkochte producten eigendom van SBNL - Schulz Benelux blijven totdat ze zijn betaald.

 

2. BETALING

ING Bank
Bankrekening: 330-0383100-04
SWIFT BIC: BBRUBEBB
IBAN: BE10 3300 3831 0004
BTW: BE0421.869.331

Danske Bank Hamburg
Bankrekening: 4989 1735 02
SWIFT BIC: DABADEHH
IBAN: DE51 2032 0500 4989 1735 02

 

3. GARANTIE

Wij bieden een productgarantie van 2 jaar voor materiaalgebreken en productiefouten. Uw factuur dient als garantiebewijs. Indien u een claim wenst in te dienen onder de garantie, moet u het factuurnummer vermelden.

 

4. LEVERINGSTERMIJNEN

Bestelling voor producten in voorraad worden binnen 1 – 3 werkdagen verzonden. De levertermijn in de catalogus en op de webshop is indicatief. U zal een orderbevestiging ontvangen van onze klantendienst met daarop de levertermijn. Uw bestelling wordt in één pakket verzonden. Het item met de langste levertermijn bepaalt de uiteindelijke leverdatum.

Bestellingen worden geleverd af fabriek. Gratis levering wordt aangeboden voor bestellingen van meer dan €300. De transportkost voor bestellingen onder de €300 is €25. Bestellingen worden verzonden met behulp van de meest voordelige verzendingsoptie, tenzij anders overeengekomen.

U moet dus altijd informatie verschaffen over openingstijden, contact en telefoonnummer van de ontvanger bij uw bestelling. Als u uw bestelling niet ontvangt, dan kunt u contact opnemen met de klantenservice of als u een vrachtbriefnummer nodig hebt om uw bestelling te volgen.

 

5. TRANSPORTSCHADE

In geval van transportschade of ontbrekende pakketten, gelden de volgende voorwaarden:

5A.
Zichtbare schade aan producten en/of de verpakking of het ontbreken van pakketten moeten worden gedocumenteerd bij ontvangst door middel van een aantekening op de vrachtbrief, die door de bestuurder moet worden ondertekend. SBNL - Schulz Benelux moet onmiddellijk schriftelijk op de hoogte worden gebracht van alle beschadigde producten. Betaling van compensatie is afhankelijk van de naleving van deze procedure.

5B.
Verborgen gebreken, die niet als zichtbaar worden beschouwd bij ontvangst, moeten zo snel mogelijk schriftelijk worden gerapporteerd aan SBNL - Schulz Benelux, dit dient uiterlijk binnen de 5 dagen te gebeuren. Indien de schade is gemeld na meer dan 5 dagen, zal de claim niet worden aanvaard door de vervoerder en staat u zelf in voor de kosten.

Alle soorten schade vermeld onder punten A en B moeten worden gedocumenteerd door middel van foto’s teneinde verwerking van de schadeclaim te versnellen. Producten beschadigd tijdens het vervoer mogen niet worden teruggestuurd naar SBNL - Schulz Benelux zonder voorafgaand overleg met de klantenservice. De producten moeten in plaats daarvan worden opgeslagen, zodat de vervoerder ze kan inspecteren.

 

6. KLACHTEN

Klachten (behalve transportschade - zie hierboven) moeten onze klantendienst binnen de 7 weekdagen na ontvangst van uw bestelling bereiken. Wanneer u onze klantenservice belt, zal ook worden besloten of het product wordt geruild of gecrediteerd zodra het is teruggestuurd naar ons.
Producten beschadigd tijdens het retourtransport kunnen niet worden gecrediteerd.

 • Neem contact op met onze klantenservice
 • Zorg ervoor dat alle retourzendingen stevig verpakt zijn om transportschade te voorkomen.
 • Noteer de naam en het klant-/bestelnummer van de afzender duidelijk op het retourpakket.

Als u een nieuw product in plaats van het geretourneerde product wenst, moet u een nieuwe bestelling plaatsen. Retourzendingen worden gecrediteerd van zodra ze door ons zijn ontvangen, tenzij anders is overeengekomen. In geval van betwisting zijn slechts de rechtbanken van Leuven bevoegd en is de Belgische wetgeving van kracht.

 

7. RETOURZENDINGEN

Als SBNL - Schulz Benelux het verkeerde product heeft geleverd of als u per ongeluk het verkeerde product heeft besteld, dient u eerst contact op te nemen met onze klantenservice om hen te laten weten wat u wilt retourneren. We zullen dan beslissen of we het product kunnen ruilen of crediteren wanneer het naar ons is teruggestuurd.

Normaal aanvaarden we retourzendingen van producten op voorraad. Producten op voorraad zijn allemaal producten zonder een leveringssymbool dat een leveringstermijn in weken aangeeft. In de webshop zijn het allemaal producten vermeld als “Op voorraad voor onmiddellijke levering”.

Het volgende is van toepassing op retourzendingen:

 • Het product moet vrij van gebreken, ongebruikt en in de originele verpakking worden geretourneerd.
 • Als u het verkeerde product heeft besteld en u wilt het retourneren, moet u leveringskosten en verwerkingskosten van 20 % op het bestelbedrag betalen.
 • Als SBNL - Schulz Benelux het ver keerde product heeft geleverd, zullen we de kosten voor het retourneren van het product betalen en crediteren we het volledige bedrag op uw rekening.
 • Zorg ervoor dat alle retourzendingen stevig verpakt zijn om transportschade te voorkomen.
 • Noteer de naam en het klant-/bestelnummer van de afzender duidelijk op het retourpakket.

 

8. EEN BESTELLING ANNULEREN

Of een bestelling kan worden geannuleerd, is afhankelijk van het product in kwestie:

 • Producten op voorraad – de bestelling kan worden geannuleerd tot 12 uur ‘s middags op de dag waarop ze is geplaatst.
 • Producten op bestelling - de bestelling kan worden geannuleerd voordat de producten worden verzonden door de leverancier.
 • Aangepaste bestellingen - de bestelling kan worden geannuleerd alvorens de productie start.

Neem contact op met de klantenservice voor verdere informatie.9. ONDERHEVIG AAN WIJZIGING DISCLAIMER

SBNL – Schulz Benelux behoudt zich het recht voor om de voorwaarden met betrekking tot productbeschikbaarheid, ontwerp, specificaties en prijs te wijzigen. Fouten en weglatingen voorbehouden. Eventuele updates of correcties zullen in de webshop worden doorgevoerd.

 

In onze Eurobib Direct catalogus en webshop vindt u een brede waaier aan eigentijds meubilair en bibliotheekaccessoires terug. Snelle levering, makkelijke installatie en een uitstekende klantenservice is ons handelsmerk.

Klantenservice

Maandag t.e.m. donderdag van 8.30u tot 17.00u
Vrijdag van 8.30u tot 15.00u

Tel. 016 623 340
E-mail: info@sbnl.be

Download Verkoop- en leveringsvoorwaarden - Eurobib Direct