Product added to basket

  • logo
  • 0 0

Cookiebeleid

 

In dit cookiebeleid wordt uitgelegd wat cookies zijn en hoe wij die gebruiken op onze website. Lees dit beleid door, zodat u begrijpt welke soorten informatie wij verzamelen met behulp van de cookies en hoe die informatie wordt gebruikt. Door gebruik te maken van onze website, verklaart u ermee akkoord te gaan dat wij cookies kunnen gebruiken conform dit beleid.

 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn bestanden die een kleine hoeveelheid informatie bevatten. Cookies worden op-geslagen in de browser of op de harde schijf van uw computer of apparaat.

 

Hoe gebruiken wij cookies?

Wij gebruiken cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website en om u een browse-ervaring te bieden die helemaal op u is afgestemd. Cookies worden door ons gebruikt om onze website in staat te stellen te onthouden wat u hebt gedaan tijdens het browsen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om uw inloggegevens, hoe ver u bent doorgegaan met een order en wat er in uw winkelwagen zit.

 

Welke soorten cookies gebruiken wij?

Bij cookies kan het gaan om sessiecookies of permanente cookies. Sessiecookies worden van uw computer of apparaat verwijderd wanneer u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven opgeslagen op uw computer of apparaat totdat zij worden verwijderd of totdat zij hun vervaldatum bereiken.

Als u onze website bezoekt, kunnen wij automatisch de volgende soorten informatie over u verzamelen: Uw IP-adres, uw inloggegevens, ingestelde tijdzone, besturingssysteem en plat-form, informatie over uw bezoeken inclusief de URL waar u vandaan komt, uw land, de zoektermen die u hebt gebruikt op onze website, producten die u hebt bekeken of gezocht, responstijden van pagina‘s, downloadfouten, de duur van bezoeken aan bepaalde pagina‘s, interactiegegevens voor pagina‘s (zoals scrollen, klikken en mouse-overs) en de methoden die worden gebruikt om de pagina te verlaten bij het browsen.

 

Hoe kunt u cookies vermijden?

Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer of uw mobiele apparaat en bevatten geen vi-russen. Als u niet wilt dat er cookies worden opgeslagen op uw computer, moet u uw brow-serinstellingen aanpassen om het opslaan van cookies onmogelijk te maken of om ervoor te zorgen dat vóór het opslaan van cookies wordt gevraagd om uw uitdrukkelijke toestemming daarvoor. Let op: mogelijk moet u de instellingen aanpassen in iedere browser die u gebruikt voor toegang tot deze website en mogelijk zullen niet alle functies van deze website beschik-baar zijn als er geen cookies mogen worden gebruikt.

 

Wijzigingen in het cookiebeleid

Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd aanpassen. Bij wijzigingen in de technologie en in de wet- en regelgeving zijn wij mogelijk verplicht u te informeren over de activiteiten die wij onderne-men als het gaat om uw privacyrechten. Controleer regelmatig of punt 9.1 in ons privacybe-leid is gewijzigd. Dit om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.