Product added to basket

  • logo
  • 0 0

Camberwell College of Arts

Camberwell College of Arts, Verenigd Koninkrijk

Terwijl de meeste universiteitsbibliotheken tegenwoordig almaar minder boeken op voorraad houden, kiest de University of the Arts London ervoor haar voorraad te behouden en zelfs ruimte te laten voor verdere aanvulling.

Bovenop die uitdaging, bleken ook de uiteenlopende formaten van de kunstboeken, naast hun gewicht en klassering, belangrijke aandachtspunten in de inrichting van de nieuwe ruimte.

 

> Meer over het project

De interieurvormgeving van de bib

De nieuwe bibliotheek werd ingericht op een verdieping van een nieuwe aanbouw bij het Camberwell College of Arts en zou ongeveer een derde meer oppervlakte bieden dan voorheen. Een diagonale plaatsing van de rekken bleek het beste in te spelen op de vereisten qua voorraad en ruimte. Deze opstelling zou ook de navigatie tussen de boeken – geklasseerd volgens een rechtlijnig systeem – en een duidelijke zichtbaarheid van de aanwijzingen op de eindpanelen bevorderen.

In overleg met Kevin Canning en zijn team werd beslist dat een extra hoog en diep Uniflex rekkensysteem het meest aangewezen was.

Met het oog op het behalen en zelfs overstijgen van de BREEAM-score voor thermisch comfort, plaatste de architect het team nog voor een bijkomende uitdaging: de levering van een rekkensysteem dat ook het aanzienlijke extra gewicht kon dragen van cementvezelplaten op de bovenplaat, voor bijkomende thermische massa.

Na rijp beraad viel de keuze op het vierpotige Uniflex systeem, dat niet alleen tegemoetkomt aan de vooropgestelde eisen, maar ook strookt met de strakke lijnen waar de UAL-studenten vertrouwd mee zijn.

In de afdeling voorbehouden voor speciale uitgaven, viel de keuze op glazen deuren met houten lijst, naast een kast op maat voor grote boeken, eveneens met glazen deuren.

 

 

Geloof ons niet op ons woord...

“We wisten van meet af aan dat we voor een heel stabiel rekkensysteem moesten kiezen, gezien de lange aaneenschakeling van rekken en het aanzienlijke gewicht dat ze zouden moeten dragen. Onze voorkeur ging dan ook uit naar een draagraam op vier poten. Het Uniflex systeem bleek de geschikte keuze. Het is voldoende sterk en lag bovendien in lijn met de beoogde look van de nieuwe bib. Thedesignconcept ltd. hielp ons een lay-out uit te tekenen met het oog op lichtrijke gangen tussen de schappen, een vlotte navigatie doorheen de collecties en een esthetisch geheel.”


Kevin Canning
assistent-manager leermiddelen
Camberwell College of Arts

 

 

 

 

Producten die in het Camberwell College of Arts gebruikt worden

Andere projecten